AEROTECS  VERLEENT DIENSTEN AAN DE LUCHTVAARTINDUSTRIE:

  • Het kalibreren van apparatuur
  • Verkopen van systemen
  • Geven van trainingen

Strakke schema's en snelle doorlooptijden, service level agreements en de naleving hiervan is belangrijk in de dagelijkse werking van Aerotecs.

Cats&Dogs en Odoo software verstrekken de noodzakelijke controles en inzichten die onontbeerlijk zijn in dit bedrijf.
Odoo text and image block